Om Enhjuling

För bara några år sedan användes enhjulingar nästan bara i shower och på cirkus. I dag handlar det om sport. Det finns en mängd grenar både för tävling och rekreation. Och utvecklingen avspeglar sig i utövarna. Merparten av dem som cyklar enhjuling är inte artister utan helt vanliga killar, tjejer, kvinnor, män och faktiskt även gubbar och gummor som alla har upptäckt hur roligt och utvecklande det kan vara. 

Enhjulingarna tros ha utvecklats ur höghjulingarna i slutet av 1800-talet. När en höghjuling cyklades in i ett gupp, eller när föraren bromsade in häftigt, lyftes bakhjulet från marken och cyklisten var nödgad att hålla balansen på endast ett hjul. På så vis lärde man sig cykla utan bakhjulet och kunde plocka bort det liksom ramen och sadeln.

 

ENHJULING ÄR NÅGOT FÖR ALLA!


Att cykla enhjuling är något alla kan lära sig. Det tar ca 15 timmar och kräver att man är fokuserad. Balansen är en viktig del men inte allt, resten är koordination, fokusering och uthållighet.

Åldern har ingen betydelse, man kan börja cykla från 5-7 års åldern och uppåt finns det ingen gräns. Alla som satsar ca 1 timmer per dag i två veckor eller två hela dagar lär sig cykla.


När man väl kan cykla har man en hobby eller sport att ägna sig åt resten av livet. Att cykla enhjuling är utmanande, avkopplande och stimulerande då man är tvungen att hela tiden vara fokuserad. Det ger mycket bra fysträning som även kommer att vara till nytta i andra sporter. 

Enhjulingscykling är bra för:

  • Motoriken
  • Koordinationen
  • Balansen
  • Blodcirkulationen

Enhjulingscykling ger dig:

  • Balans
  • Starka vrister
  • Snabbhet
  • Snabba reflexer
  • Glädje och lek