Installationsguide Gibbon Slacklines


Följ denna guide för att montera din slackline på bästa sätt, för att undvika skador eller onödigt slitage på linan.

Gibbons slacklines är enkla och montera, och har du gjort det en gång så tar inte processen längre än 3-­5 minuter.

Montering skiljer sig något mellan olika linor. För att få installationsvägledning för just din lina, se produktvideon på produktsidan för din lina.

1. Linans delar


Ditt slacklineset består av följande delar:

– Slacklinelina

– Spännanordning (1 eller 2 st.)

– Ratchet padding

– Trädskydd (om det medföljer i ditt kit)

2. Montering av trädskydd (om det medföljer i ditt kit)


Enklaste sättet att montera din slackline är att sätt upp den mellan två träd. Trädens diameter bör vara minst 33 cm. Om du inte har några träd att montera din slackline i, se Gibbons Independance kit för montering av slackline utan träd: Gibbon Independance kit

När du hittat två träd för att montera din slackline så trär du trädskyddet runt trädet i den höjd du vill ha linan och fäster det i sig själv. Gör det på båda träden.

3. Montering av slacklineI linans ände finns en knop. Dra hela linan runt trädet och igenom knopen. Vik slutet av linan som går igenom knopen enligt sista bilden så att linan blir platt när du sedan spänner åt den.


4. Montering av ratchet

Din ratchet är fäst i en kortare slinga, med hjälp av den slingan monterar du ratcheten runt andra trädet precis som du gjorde med linan i steg 3. Se till att handtaget på ratcheten pekar nedåt.


5. Spänna linan

Dra linan från första trädet och trä igenom ratcheten enligt bilden. Dra linan mot dig själv med ena handen och spänn linan med hjälp av spärrhandtaget med den andra handen.

VIKTIGT! När du spänt linan, dra ned låsspärren i mitten av spärrhandtaget och lås fast spärrhandtaget mot linan. Se bruksanvisningen för exakt beskrivning på hur du gör detta.

Montera sedan “Ratchet padding” över ratcheten.